BöFF - Böskolans föräldraförening

Föräldraföreningen är en ideell och oberoende förening för alla familjer med barn på Böskolan.

Föreningen välkomnar alla vårdnadshavare som vill engagera sig för att stärka gemenskapen mellan elever, vårdnadshavare och skolan. Genom er familjs medlemskap kan BöFF arrangera flera event, föreläsningar, arrangemang m.m för att bygga den bästa friskolan till våra barn. Alla vårdnadshavare med barn på Böskolan är välkommen att engagera sig i BöFF för att vi ska lyckas med vår vision.

Medlemskap tecknas genom att;

Betala medlemsavgiften om 350 kr/familj och läsår,

Swish 1232 383 321
Bankgiro 5035-3382 

Märk betalningen med barnets/barnens för- och efternamn samt klass/klasser.

Varmt välkommen till gemenskapen!

Vad gör föräldraföreningen?

Vi verka för att våra barn skall få växa upp i en stabil och trygg skolmiljö.
På olika sätt bidrar vi aktivt tillsammans med skola och vårdnadshavare
för att
skapa den miljön genom en rad olika aktiviteter under läsåret.

Aktiviteterna syftar ytterst till att stärka och förenkla kommunikationen
mellan elever, skola och vårdnadshavare:

  • Kommunicerar tankar, funderingar och förbättringsåtgärder från vårdnadshavare.
  • För en dialog med elevråden.
  • Stöttar och guidar klassföräldrarna under läsåret.
  • Föräldraföreningen för kontinuerlig dialog med skola och skolledning.
  • Föräldraföreningen sponsrar utvalda utflykter under läsåret.

Vårt årshjul - aktiviteter

Varje år arrangera föräldraföreningen ett antal olika aktiviteter
med hjälp av årets klassföräldrar.

Varje läsår återkommer och genomförs nedan aktiviteter

  • Fixardagar, höst & vår
  • Julbazar
  • Lärarlunchen
  • Gårdsfesten, vår

Kontakt

Har du några funderingar, förbättringsförslag eller om du känner att du vill engagera dig i föräldraföreningen, hör av dig!

Föräldraföreningens styrelse
nås enklast på;
foraldraforeningen@boskolan.se
 • Föräldraföreningens styrelse
  Caroline Eriksson
  Ordförande
  Kristina Andersson
  Kassör
  Linda Frantsi
  Sekreterare
  Louise Heurling
  Ledamot
  Pernilla Sciarrati
  Ledamot