Vad gör föräldraföreningen?

Vi bjuder barnen på frukt, bidrar med rastleksaker och annat trivselhöjande, överraskningar vid högtider och annat, medel till niornas avslutningsfest mm.
Vi kan även stötta i samband med vissa klassaktiviteter och annat.
Fångar upp viktiga synpunkter från er etc.
En stor händelse på höstterminen är Fixardagen, där vi alla tillsammans hjälps åt att städa och fixa våra barns skola.
På vårterminen arrangerar vi, med er hjälp, den stora Gårdsfesten i maj.
Men det kommer även att komma en del nyheter under året.

Öppen dialog

Föreningen skall kontinuerligt föra dialog med skolans ledning

Bidrag till mentorerna

Mentorerna ges möjlighet att söka bidrag för att främja samarbetet i och mellan klasserna.

Bidrag kan ges förutsatt att ekonomiska resurser finns.

Information till alla klasserna

BÖFF representanter informerar alla klasserna om vår verksamhet och vi försöker alltid värva nya medlemmar.

Informationsblad

Detta sammanställs regelbundet av styrelsen (cirka 4 gånger/år) och läggs ut på SchoolSoft.

Gårdsfesten

Den traditionella Gårdsfesten ska äga rum i maj varje år.

Fixardagen

Kommer att genomföras under hösten. Föräldrar och barn städar gemensamt skolgården, planterar nya blommor, rensar rabatter m.m samt städ och fix inne i skolans byggnader.

Avslutningsfest

BÖFF sponsrar delar av niornas avslutningsfest.

Medlemskap och årsavgift

För att föreningen ska kunna bedriva så mycket verksamhet är det viktigt att vi har många medlemmar.
Medlemskap kan lösas per familj och läsår genom inbetalning av årsavgiften till:
– Bankgiro 5035-3382  eller
– Swish till nummer 1232 383 321

Vi är tacksamma om ni vid inbetalning kan använda meddelandefältet och uppge namn och klass till ert/era barn.
Ju fler familjer som genom sitt medlemskap (250: -/familj och läsår) stödjer föreningen desto fler insatser och bidrag kan vi ge till våra elever.

Välkommen som klassförälder i Böskolan!

Varje läsår behövs två eller flera klassföräldrar per klass. Detta innebär att du någon gång under ditt barns tid på Böskolan får glädjen att vara klassförälder. Du får en möjlighet att på ett trevligt sätt engagera dig i barnens skolmiljö samtidigt som du får förmånen att lära känna många andra föräldrar på skolan.

Under ett läsår kan följande förväntas av dig som klassförälder:

Det är viktigt att påpeka att du som klassförälder ansvarar för att de olika aktiviteterna genomförs men att du också skall ta hjälp av andra föräldrar i klassen.

 • Aktivt delta vid genomförandet av Böskolans Gårdsfest som går av stapeln i slutet av maj varje år och som arrangeras av Böskolans Föräldraförening.
 • Ordna med fika eller liknande till föräldra-mötena. Ombesörja insamling/inköp av gåva till lärarna inför jul- och sommarlov.
 • Ordna minst en, för klassen gemensam, förälder/barn aktivitet i samband med avslutning jul/sommar.
 • Se till att nya klassföräldrar väljs innan terminen är slut.
 • Arrangemangen kan dock förändras över tiden, ibland till fler och ibland till färre…

Styrelse

BÖFF består av en styrelse med ett antal medlemmar, inklusive ordförande, kassör och sekreterare.

Styrelsen träffas ca en gång i månaden under vår- och höst termin för möte då genomgång av kommande och pågående aktiviteter planeras.
foraldraforeningen@boskolan.se
 • Ordförande:
  Malin Ek
 • Kassör:
  Kristina Andersson
 • Sekreterare:
  Emma Trulsson
 • Ledamöter
  Catharina A Hellqvist
  Karin Wallström Nordén
  Mårten Westin
  Caroline Eriksson
  Jennie Camp
  Victoria Petersson
  Linda Frantsi
  Louise Lindblom
  Ida Friberg