Kunskap

Kunskap är skolans huvuduppdrag. Böskolans elever ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar under ledning av engagerade och kompetenta pedagoger som alltid har elevens bästa i fokus.

Kamratskap

Kamratskap är en viktig hörnsten i vårt arbete och omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling präglar verksamheten. I skolan drivs ett aktivt arbete kring värdegrundsfrågor och alla tendenser till kränkande behandling eller trakasserier tas på största allvar.

Kvalitet

Kvaliteten i vår verksamhet är ett resultat av systematiskt och långsiktigt arbete där kunskapsuppdraget och värdegrundsfrågorna regelbundet följs upp, utvärderas och vidareutvecklas.
Undervisningen på Böskolan håller en genomgående hög kvalitet och kännetecknas av ett stort engagemang hos erfarna och skickliga pedagoger. Elevernas delaktighet i lärandet är centralt, liksom pedagogernas strävan att anpassa och differentiera undervisningen så att den blir tillgänglig för alla elever.