Antagningstillfällen

På Böskolan tar vi varje år in nya elever  inför höstterminsstarten i förskoleklass och årskurs 4
I övriga årskurser tar vi in elever löpande när det blir lediga platser.

 

Antagningskriterier

Våra antagningskriterier är syskonförtur och närhet till skolan. Det innebär att elever som har syskon som redan går på skolan erbjuds plats i första hand och därefter fördelas platserna till de som bor närmast skolan.  Om det skulle vara så att antalet platser understiger antalet barn som har syskon fördelas platserna efter närhetsprincipen även inom denna grupp.

Tiden i kön har ingen betydelse för antagningen, förutom när det gäller förskoleklass och årskurs 4. Då är det viktigt att barnet finns med i kön den 15 november året innan skolstart. 

Antagningsprocess

Arbetet med den ordinarie antagningen till förskoleklass och årskurs 4 startar i slutet av november. Tidigt i antagningsprocessen skickas, via e-post,  en förfrågan om intresset för en plats på Böskolan kvarstår samt en begäran om vårdnadshavares godkännande för överlämning från avlämnande förskola eller grundskola.

Den första, preliminära, antagningen beräknas vara klar i början av februari.

När vi får lediga platser i andra årskurser kontaktar vi ett flertal vårdnadshavare via mail. Syftet med denna första kontakt är att ta reda på om intresset för en plats på Böskolan fortfarande är aktuellt. Därefter fortsätter processen utifrån antagningskriterierna för dem som fortfarande är intresserade. 

 

Övrigt

När vi får lediga platser kontaktar vi ett flertal vårdnadshavare via mail, se informationen under rubriken ”Antagningsprocess” på denna sida. 

Barnets plats i kön stryks om:

  • Intresseanmälan kommer i retur pga okänd adress.
  • Ni avstår ett erbjudande om plats.
  • Svaret på erbjudandet kommer till skolan senare än utsatt datum.

Om ditt barn stryks ur kön av någon av ovanstående anledningar är du välkommen att göra en ny anmälan om intresse finns.

Ansökan

Fyll i alla uppgifter så noggrant som möjligt. Kom ihåg att ange om det barn du anmäler har syskon som redan går på skolan.
Det är mycket viktigt att du regelbundet uppdaterar din ansökan med aktuella uppgifter.

Om du har glömt ditt lösenord, klicka på länken nedan: