Styrelsen

Styrelsen ansvarar för den ekonomiska styrningen av skolan såsom budgetarbete och ekonomisk redovisning.

Årsmöte hålls för alla medlemmar i Böskolans Friskola Ekonomiska Förening i april varje år.

Vid frågor är det bara att höra av sig till någon i styrelsen.

styrelsen@boskolan.se

Ordförande

Johan Ohlsson
johanfohlsson@gmail.com

Sekreterare

Carolina Wetter Dackö
carolina.dacko@msa.se

Ledamöter

Jonas Olsson
jonas.olsson@se.selecta.com

Karin Ringesten
karin.ringesten@gmail.com

Laura Fainsilber
laurafainsilber@hotmail.com

Olof Olsson
olof.olsson@lerum.se

Tobias Fredberg
tobias.fredberg@chalmers.se

Personal

Hanna Axelsson
hanna.axelsson@boskolan.se

Carina Lundgren
carina.lundgren@boskolan.se

Jessica Holtenman
jessica.holtenman@boskolan.se

Sara Thorell
sara.thorell@boskolan.se

Eva Eriksson
eva.eriksson@boskolan.se

Camilla Ljungberg
camilla.Ljungberg@boskolan.se