Styrelsen

Styrelsen ansvarar för den ekonomiska styrningen av skolan såsom budgetarbete och ekonomisk redovisning.

Årsmöte hålls för alla medlemmar i Böskolans Friskola Ekonomiska Förening i april varje år.

Vid frågor är det bara att höra av sig till någon i styrelsen.

styrelsen@boskolan.se

Ordförande

Herwig Stöckl
Herwig.stockl@ericsson.com

Sekreterare

Carolina Wetter Dackö
carolina.dacko@msa.se

Ekonomi

Kristian Frej
kristianfrej@yahoo.com

Maria Kruse
maria.kruse@dom.se

Byggnadsfrågor

Johan Ohlsson
johan.ohlsson@regin.se

Jonas Olsson
jonas.olsson@se.selecta.com

Värdegrundsfrågor

Charlotte Säljö Sjöblom
lotta.saljo.sjoblom@icloud.com

Personal

Hanna Axelsson – Böskolan
hanna.axelsson@boskolan.se

Annika Ivarsson – Böskolan
annika.ivarsson@boskolan.se

Jessica Holtenman – Böskolan
jessica.holtenman@boskolan.se

Sara Thorell – Böskolan
sara.thorell@boskolan.se

Eva Eriksson – Böskolan
eva.eriksson@boskolan.se

Camilla Ljungberg – Böskolan
camilla.Ljungberg@boskolan.se