Nyheter

Allmän information:

Välkommen att söka till Böskolan

Böskolans mål är att ge alla elever en god

grund för fortsatta studier samt bidra till

en positiv personlig utveckling. 

Ansökan till förskoleklass och årskurs 4 inför

läsåret 2018-2019 skall vara skolan tillhanda

senast 15 november 2017.

Ansökan till skolan görs on-line på vår hemsida www.boskolan.se

news_pic