Kvalitet

Styrdokument

Bild på bok

Böskolan är en trygg och trivsam arbetsplats med behöriga pedagoger, vilket ger goda förutsättningar för både kunskapsmässig och social utveckling.

Skolan ställer lärandet i fokus och har hög måluppfyllelse. Alla elever når målen och känner sig väl rustade inför framtiden och fortsatt lärande.

Eleverna står i centrum och upplever att de är synliga. De känner sig delaktiga, tar ansvar och utnyttjar sina möjligheter att påverka såväl skolarbete som skolmiljö.

Ur Skolplan för Böskolans friskola – Visionen