Kunskap

I Böskolans friskola upplevs arbetet som meningsfullt och inspirerande av såväl elever som personal. Eleverna är källkritiska och utvecklar successivt sin förmåga att tänka självständigt.

Genom ett internationellt perspektiv i undervisningen, gedigna kunskaper och insikt i andra människors villkor, har eleverna god kännedom om både lokala och globala förhållanden. De har förståelse för omvärldens komplexitet och är kunskapssökande, engagerade individer som tar ansvar för såväl sig själva som sina kamrater.

Ur Skolplan för Böskolans friskola – Visionen