Välkommen som klassförälder i Böskolan!                           

Varje läsår behövs två eller flera klassföräldrar per klass.
Detta innebär att du någon gång under ditt barns tid på Böskolan får glädjen att vara klassförälder. Du får en möjlighet att på ett trevligt sätt engagera dig i barnens skolmiljö samtidigt som du får förmånen att lära känna många andra föräldrar på skolan.

Under ett läsår kan följande förväntas av dig som klassförälder:

  • Aktivt delta vid genomförandet av Böskolans Gårdsfest som går av stapeln i slutet av maj varje år och som arrangeras av Böskolans Föräldraförening.
  • Ordna med fika eller liknande till föräldramötena. Ombesörja insamling/inköp av gåva till lärarna inför jul- och sommarlov.
  • Ordna minst en, för klassen gemensam, förälder/barn aktivitet i samband med avslutning jul/sommar.
  • Se till att nya klassföräldrar väljs innan terminen är slut.
  • Arrangemangen kan dock förändras över tiden, ibland till fler och ibland till färre…

Det är viktigt att påpeka att du som klassförälder ansvarar för att de olika aktiviteterna genomförs men att du också skall ta hjälp av andra föräldrar i klassen.