Kamratskap

Håller händer

I Böskolan bemöter elever, personal och föräldrar varandra respektfullt, oavsett kön och etnicitet. Eleverna är hjälpsamma och har förståelse för att kamratens situation kan vara annorlunda än ens egen.

Samtliga verksamma i skolan deltar i en levande diskussion om värdegrundsfrågor, vilket medför att alla tendenser till mobbning och annan särbehandling kan stävjas i ett tidigt skede.

Alla i skolan tar ansvar för den gemensamma miljön, vilken man vårdar och är rädd om.

Ur Skolplan för Böskolans friskola – Visionen

Trygghetsteamet

På Böskolan arbetar vi aktivt mot mobbning och har därför ett antimobbningsteam som numera benämns som trygghetsteamet. Trygghetsteamet består av följande personer:

  • Hanne-Liv Stretmo
  • Camilla Ljungberg
  • Kristina Persson
  • Karin Oldin
  • Linda Petersson
  • Micaela Einarsson
  • Carina Lundgren
  • Sara Dahlberg

 

Likabehandlingsplan

Ladda ner likabehandlingsplanen här:

Likabehandlingsplan 2018-2019

Elevversion

Trivselledarprogrammet

http://www.trivselledare.se/se/OM-PROGRAMMET

  • Ann-Louse Oldenby
  • Pernilla Ryen

Friends.se

friends