Välkommen till Böskolans Föräldraförening!

Vad gör Föräldraföreningen?

  • Vi bjuder barnen på frukt, bidrar med rastleksaker och annat trivselhöjande , överraskningar vid högtider och annat, medel till niornas avslutningsfest mm.
  • Vi kan även stötta i samband med vissa klassaktiviteter och annat.
  • Fångar upp viktiga synpunkter från er etc.
  • En stor händelse på höstterminen är Fixardagen, där vi alla tillsammans hjälps åt att städa och fixa våra barns skola.
  • På vårterminen arrangerar vi, med er hjälp, den stora Gårdsfesten i maj.
  • Men det kommer även att komma en del nyheter under året.

Medlemskap och årsavgift

För att föreningen ska kunna bedriva så mycket verksamhet är det viktigt att vi har många medlemmar.
Medlemskap kan lösas per familj och läsår genom inbetalning av årsavgiften till:

bankgiro 5035-3382

eller Swich till nummer 1232 383 321

Vi är tacksamma om ni vid inbetalning kan använda meddelandefältet och uppge namn och klass till ert/era barn.

Ju fler familjer som genom sitt medlemskap (250: -/familj och läsår) stödjer föreningen desto fler insatser och bidrag kan vi ge till våra elever.

Med vänliga hälsningar
Böskolans Föräldraförening