Välkommen att söka till Böskolan

På Böskolan har vi två större och regelbundna antagningstillfällen; till förskoleklass och årskurs 4.

Till förskoleklassen fördelas 26 platser och till årskurs 4 ytterligare 18 platser eftersom vi från och med årskurs 4 utökar antalet elever per årskurs.

Två platser i årskurs 4 är reserverade för att göra det möjligt att ta emot nyanlända elever enligt regeringsförordning SFS 2016:910. Utöver dessa två platser kan ytterligare totalt två platser, i övriga årskurser där en ledig plats uppstår, erbjudas till nyanlända.

Till förskoleklass och årskurs 4 ansöker du senast den 15 november året innan aktuell skolstart. Det första steget i antagningsprocessen är att skicka ut en förfrågan om intresset för en plats på skolan kvarstår, tillsammans med en begäran om vårdnadshavares godkännande för överlämning från avlämnande förskola eller grundskola.

Den första, preliminära, antagningen beräknas vara klar i månadsskiftet januari/februari.

I övriga årskurser tar vi in elever löpande när det blir lediga platser.

Våra antagningskriterier är syskonförtur och närhet till skolan. I praktiken innebär det att elever som har syskon som redan går på skolan erbjuds plats i första hand och därefter fördelas platserna till de som bor närmast skolan.  Om det skulle vara så att antalet platser understiger antalet barn som har syskon fördelas platserna efter närhetsprincipen inom denna grupp.

Genom att fylla i formuläret nedan ställer du ditt barn i kö till Böskolan. Platsen i kön finns kvar till dess att du själv avaktiverar den.

Klicka här för att göra en ansökan:

Fyll i alla uppgifter så noggrant som möjligt Kom ihåg att ange om det barn du anmäler har syskon som går på skolan. Viktigt är också att du regelbundet uppdaterar din ansökan med aktuella uppgifter. Om du har glömt ditt lösenord, klicka på länken nedan:

Klicka här:

Övrigt:

Barnets plats i kön stryks om:

  • intresseanmälan kommer i retur pga okänd adress.
  • ni avstår ett erbjudande om plats.
  • svaret på erbjudandet inte kommer skolan tillhanda i tid.

Om ditt barn stryks ur kön av någon av ovanstående anledningar är du välkommen att göra en ny anmälan till kön om intresse finns.