Torsdag 6 september – skolval

Torsdag 13 september – exkursionsdag

Tisdag 25 september – orienteringsdag