Aktiviteter – Böskolans Föräldraförening

Följande aktiviteter är planerade att genomföras varje år:

Öppen dialog
– Föreningen skall kontinuerligt föra dialog med skolans ledning

Bidrag till mentorerna
– Mentorerna ges möjlighet att söka bidrag för att främja samarbetet i och mellan klasserna.
Bidrag kan ges förutsatt att ekonomiska resurser finns.

Gårdsfesten
– Den traditionella Gårdsfesten ska äga rum i maj varje år.

Fixardagen
– Kommer att genomföras under hösten. Föräldrar och barn städar gemensamt skolgården, planterar nya blommor, rensar rabatter m.m samt städ och fix inne i skolans byggnader.

Information till alla klasserna
-BÖFF representanter informerar alla klasserna om vår verksamhet och vi försöker alltid värva nya medlemmar.

Informationsblad
– Detta sammanställs regelbundet av styrelsen (cirka 4 gånger/år) och läggs ut på SchoolSoft.

Avslutningsfest
– BÖFF sponsrar delar av niornas avslutningsfest.

Under året kan det även förkomma andra trivselaktiviteter.