Slide background

Välkommen till Böskolan

Kunskap, kamratskap & kvalitet

Slide background

Kunskap

Kamratskap

Kvalitet

Slide background

Välkommen till Böskolan

Kunskap, kamratskap & kvalitet

Slide background

Kunskap

Kamratskap

Kvalitet

Böskolans Friskola

Böskolans friskola är en icke vinstdrivande ekonomisk förening med en styrelse som till största delen består av vårdnadshavare. 1993 övergick Böskolan från kommunal till fristående verksamhet. Böskolans personal sätter lärandet i fokus och skolans elever har en hög måluppfyllelse, vilket innebär att de är väl förberedda inför fortsatta studier. I vår skolmiljö växer eleverna till trygga, självständiga individer med god självkänsla.

Kunskap, kamratskap & kvalitet!

Honnörsord för Böskolan är Kunskap, Kamratskap och Kvalitet. Dessa ord utgör basen för likabehandlingsarbetet. Likabehandlingsplanen ger en beskrivning av hur trygghetsteamet, elevhälsan, kamratstödjarorganisationen och elevråden medverkar i detta arbete och är därmed en övergripande plan för skolans systematiska arbete för likabehandling.