Slide background

Välkommen till Böskolan

Kunskap, kamratskap & kvalitet

Slide background

Kunskap

Kamratskap

Kvalitet

Slide background

Välkommen till Böskolan

Kunskap, kamratskap & kvalitet

Slide background

Kunskap

Kamratskap

Kvalitet

Böskolans Friskola F-9

Böskolans friskola är en icke vinstdrivande ekonomisk förening med en styrelse som till största delen består av vårdnadshavare. 1993 övergick Böskolan från kommunal till fristående verksamhet. Böskolans personal sätter lärandet i fokus och skolans elever har en hög måluppfyllelse, vilket innebär att de är väl förberedda inför fortsatta studier. I vår skolmiljö växer eleverna till trygga, självständiga individer med god självkänsla.

Kunskap, kamratskap & kvalitet!

Honnörsord för Böskolan är Kunskap, Kamratskap och Kvalitet. Dessa ord utgör basen för likabehandlingsarbetet. Likabehandlingsplanen ger en beskrivning av hur trygghetsteamet, elevhälsan, kamratstödjarorganisationen och elevråden medverkar i detta arbete och är därmed en övergripande plan för skolans systematiska arbete för likabehandling.

Matsedel Läsårstider 19-20